Coaching

Individuel coaching
Coaching er for mennesker, der har lyst til at udnytte deres potentialer optimalt i arbejdslivet såvel som i privatlivet.

Alle mennesker har mulighed for at beslutte sig for, hvad de vil med deres liv. Coaching er en dialog mellem dig og din coach. Dialogen drejer sig om dit liv og det, du gerne vil med det. En samtale som effektivt fører dig frem mod dine livsmål.

Coaching handler om at åbne dit potentiale for at forandre og øge dine præstationer i arbejdet, i privatlivet, i dine sociale relationer og i dit sociale såvel som dit private liv.

Min rolle som coach bygger på en anerkendelse af dine ønsker om at ville gøre noget ved det. Jeg får dig til at fokusere på dine muligheder for aktiv handling, frem for at dvæle ved eventuelle forhindringer.

Det vigtigste er ikke det problem, du synes står i vejen for din udvikling, men din måde at forholde dig til problemet på. Selv når et problem er kontant virkelighed, en realitet, som ingen kan ændre på, kan vi gennem coaching forandre din måde at forholde dig til problemet på. Potentialet for forandring ligger i den måde, du griber til løsningerne.

Som coach hjælper jeg dig ved at stille spørgsmål, så du kan føle, se, forstå og erkende. Dermed får du mulighed for at tænke anderledes og handle på en anden og mere konstruktiv måde over for problemet. Sammen vender vi problemet til en udfordring. Vi vækker en lyst til at løse udfordringen i stedet for at ligge under for problemet.

På vores første møde fastsætter vi målet for coachingforløbet.

Det enkelte møde varer typisk 1 – 1½ time.