Gruppecoaching

På arbejdspladsen, i familien, i sportsklubber, ja alle steder, hvor mennesker skal arbejde sammen, kan det frigøre mange ressourcer, når gruppen arbejder mod de samme mål, og når vi alle har forskellige styrker at tilføre samarbejdet.

Det er utroligt spændende at opleve, hvor stærk en gruppe bliver, når den ‘trækker på samme hammel’ og tager den direkte vej til det fælles mål.

Sammen med jer planlægger jeg et individuelt forløb, der svarer præcist til jeres behov.